Activitats

Robòtica-Escola Pau Casals

Amb l'objectiu d'apropar als nens a una disciplina tecnològica es pot treballar una gran quantitat de competències relacionades amb les TIC com són la bàsica programació, construccions, creativitat, innovació, etc. Una manera molt atractiva d'aprendre allò que serà quotidià al futur. llegir més

Espai:
Escola Pau Casals
Població:
Rubí
Dates:
A partir del 1 de octubre
Preu des de:
1h/set Mensual (40€/mes)
Matrícula:
20 €
Edats:
De 6 a 8

Inscripcions

Descripció

Descripció

L'activitat extraescolar de robòtica és una disciplina transversal que ens aporta un gran valor afegit a l’escola. Per una banda, permet treballar de forma pràctica i lúdica conceptes tractats en diferents competències i, per l’altra, reforça de forma considerable valors tant importants com el treball en equip, la innovació i l’autoestima a través de la pràctica.
L’objectiu principal és apropar les nenes i els nens a una disciplina tecnològica innovadora convertint-los en els protagonistes de les seves construccions i programacions a fi que adquireixin habilitats i destreses que van més enllà de la simple robòtica i que reforcen el seu coneixement.
Amb l’ús de peces de diferents materials,construïm des de màquines simples (engranatges, politges, palanques, rodes i eixos...) fins a petits robots amb formes diverses.
En aquestes construccions hi incorporen mecanismes que, programats a través de l’ordinador o la tauleta, permeten fer girar eixos, fer desplaçar els robots per l’espai, aconseguir que reaccionin amb el contacte humà o amb els sorolls de l’entorn a través de sensors, per posar alguns exemples.
Els  alumnes treballen amb un material o altre (màquines senzilles, WEDo, Mindstorm, NXT...) segons l’edat i coneixements previs.

Objectius
•    Desenvolupar habilitats personals i cognitives com desenvolupar solucions, seleccions, construccions, provar i avaluar.
•    Aprendre a treballar en equip comunicant-nos, compartint idees i organitzant-se en diferents grups.
•    Fomentar l’autoaprenentatge
•    Adquirir coneixements en sensors, motors i brics intel•ligents

Més informació

Metodologia
La metodologia de l’activitat de robòtica extraescolar es basa en la construcció activa i el descobriment  guiat pels propis alumnes. Totes les activitats segueixen les pautes d’aprenentatge de les 4C’s de LEGO Education: connectar, construir, contemplar i continuar.
Les sessions es fan en treball de grups reduïts amb diferents projectes i objectius que responen als interessos dels propis alumnes tot seguint el mètode científic.


Documentació

    Dubtes?

    contacta amb nosaltres

     

    D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), us informem que les dades consignades en aquests camps seran incorporades al fitxer GESTOR D'EXPEDIENTS, creat per l'Empresa Teampartners SL amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud, així com mantenir-vos informats sobre els serveis que puguin ser d'interès. Amb l'acceptació d'aquest permís atorgueu el vostre consentiment al tractament de les dades. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei, us podreu adreçar a Teampartners, presencialment, o per correu ordinari indicant 'Ref. Protecció de dades' o bé per correu electrònic a teampartners@teampartners.net